Blog » Ludność, inicjatywy, wierzenia

Ulam
Umiędzynarodowienie uczelni
Program ma za zadanie umiędzynarodowienie uczelni. Jego patronem jest Stanisław Ulam, który był polskim matematykiem. Program zakłada umożliwienie przyjazdów na polskie uniwersytety osób, które mogą poprowadzić ciekawe zajęcia bądź odbyć staż. Mogą one także np. skorzystać z bibliotek lub prowadzić badania naukowe.